Наукознавство

НАУКОЗНАВСТВО, наука про науку — один із напрямків у вивченні науки, яка ставить за мету розробити теорію соціально-економічних і матеріально-технічних умов наукового прогресу і правильного використання науки. Виникло в 30-х роках XX ст., коли потреби організації і планування наукових досліджень викликали до життя дискусії про природу науки і сприяли появі праць з соціології, психології та економіки науки.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 254.