Натуралізм (Подопригора, 2013)

НАТУРАЛІЗМ [фр. naturalisme, від лат. naturalis — природний, природний] — напрям у літературі та мистецтві останньої третини XIX століття, яке прагнуло до об’єктивного, бесстрастному відтворення реальності, уподоблявшее художнє пізнання науковому; натуралізм склався під впливом ідей позитивізму і виходив з уявлення про повну визначеність долі, волі, духовного світу людини соціальним середовищем, побутом, спадковістю, фізіологією.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, із 252.