Потворне (Кузнєцов)

ПОТВОРНЕ — естетична категорія, яка означає крайню ступінь негативних якостей бьггия, потворних, дисгармонійних явищ дійсності; буття, що втратило образ. Протистоїть категорії «прекрасне», може бути визначена і зрозуміла тільки у співвідношенні з нею. Б. суперечить уявленням про красу, добро і справедливість. Відношення форми і змісту в Б. не має однозначного характеру: прекрасна форма може поєднуватися з потворною сутністю, і навпаки.

В античній філософії Б. мало етичну забарвлення і трактувалося як зло, а в онтологічному аспекті набувало риси, властиві небуття. У середньовічній філософії Б. розуміється як відступ від християнських заповідей і прояв гріховної сутності тварного світу. В епоху Відродження Б. знову набуває природні характеристики: незбагненні, грізні й могутні стихії, пануючі над людиною, протиставляються прекрасним поривам людського духу. В епоху Просвітництва ця тенденція знайшла своє крайнє втілення в забороні відображення Б. в мистецтві. У романтизмі Б. знову відводиться гідне місце: не можна зрозуміти сутність прекрасного без зіставлення її з вкрай негативними рисами буття.

В людині Б. є вираз руйнування людського образу, його ознак як родового істоти. Так, нице в людині може знаходити своє вираження і в зовнішньому вигляді, в його потворності, дисгармоничности і бездуховності, наприклад в Иудушке Головлеве (Салтиков-Щедрін М. Е. Господа Головльови). Але в Б. існують і більш складні, зовні не виражені відносини між формою і змістом, виглядом і сутністю. Так, Квазімодо (Гюго Ст. Собор Паризької Богоматері) і Доріан Грей (Уайльд О. Портрет Доріана Грея) є тому яскравим підтвердженням. Перший — зовні потворний, але прекрасний духом, своєю людською сутністю, другий — прекрасний зовні, але потворний у своїй сутності, бездушен, егоїстичний і жорстокий.

Істинно Б. таїть у собі загрозу, небезпеку для суспільства і людини, хоча може бути приховано під зовні пристойному вигляді. Тому розпізнавання Б. як такого, особливо в людині, досить складно і потребує великих зусиль для його виявлення. І в цьому виявляє величезну роль грає справжнє гуманістичне мистецтво. Б. і прекрасне — антиподи і тому взаємозалежні.

Естетизація Б. в деяких напрямках сучасного мистецтва веде до втрати в останньому справжніх людських цінностей та ідеалів, загрожує серйозними соціальними наслідками, руйнуванням в людині його сутності і способу.

Словник філософських термінів. Наукова редакція професора В. Р. Кузнєцова. М., ІНФРА-М, 2007, с 46.