Чуттєвий

ЧУТТЄВИЙ (SENSIBLE). Наділений здатністю відчувати, а також сприйманий органами чуття. У філософії слово більш часто вживається в другому значенні. Так, з часів Платона чуттєвий світ протиставляється сверхчувственному світу, точно так само, як все те, що може бути воспринимаемо органами почуттів, протиставляється тому, що може бути пізнане за допомогою розуму. Наш світ, однак, — єдиний, який ми здатні пізнати на досвіді, — є єдністю того й іншого.

Конт-Спонвиль Андре. Філософський словник / Пров. з фр. Е. В. Головіної. – М., 2012, с. 688.