Народонаселення (Подопригора, 2013)

НАРОДОНАСЕЛЕННЯ — сукупність людей, що живуть або проживають у певних країнах, частинах світу, на земній кулі в цілому. Поняття народонаселення не адекватно поняттю населення», яке інколи застосовують для позначення групи людей, громадян, жителів (напр., населення області, міста тощо); часто поняття «населення» вживається як синонім народонаселення. Питаннями народонаселення займається демографія (… — народ … » — пишу, описую) — наука, яка на основі аналізу економічних, соціальних, а також біологічних та географічних чинників вивчає закономірності процесів в структури, розміщення й динаміку народонаселення. Початок демографії було покладено англійцем Дж. Граунтом.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 248.