Надія (Подопригора, 2013)

НАДІЯ — 1) емоційне переживання, що виникає при напруженому очікуванні суб’єктом бажаного і предвосхищающее ймовірність його здійснення; 2) загальнолюдська универсалия культури, що фіксує даний стан як цінності. В європейській культурі традиційно входить в число найбільш глибинних і значущих підстав аксіологічного тезауруса, висловлюючи парадигму позитивного сприйняття світу, основоположного довіри до буття (этимологическое єдність надія і надійності), фундирует в західному менталітеті установку на фундаментальний світоглядний оптимізм.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 246.