Закони мислення

МИСЛЕННЯ ЗАКОНИ, логічні закони зв’язку між судженнями і поняттями, закони формування і розвитку думки, що визначають правильні форми і методи пізнання дійсності на ступені абстрактного мислення. Метою вивчення Мислення законів є з’ясування об’єктивних умов істинності пізнання. Мислення закони визначаються виключно змістом думки, однак не конкретним змістом окремих думок, а тим загальним, що є у змісті різних думок, тобто, в кінцевому рахунку, деякими загальними рисами відображаються в мисленні предметів і відносин дійсності.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 244.