Мислення (Подопригора)

МИСЛЕННЯ — процес відображення об’єктивної реальності, що становить вищий щабель людського пізнання. Мислення дає знання про істотні властивості, зв’язки і відносини об’єктивної реальності, здійснює у процесі пізнання перехід від явища до сутності». На відміну від відчуття і сприйняття, тобто процесів безпосередньо-чуттєвого відображення, мислення дає непряме, складно опосередковане відображення дійсності. Хоча мислення має своїм єдиним джерелом відчуття, воно переходить межі безпосередньо-чуттєвого пізнання і дозволяє людині отримувати знання про такі властивості, процеси, зв’язки і відносини дійсності, які не можуть бути сприйняті його органами почуттів.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 243-244.