Мислення і мова

МИСЛЕННЯ і МОВА нерозривно пов’язані між собою явища: перше як вища форма відображення дійсності, а друге — як матеріальна форма здійснення розумової діяльності. За допомогою мови думки окремих людей перетворюються з їх особистого надбання в суспільне, в духовне багатство всього суспільства. Людина може висловити свої думки багатьма способами (мімікою, жестами, вчинками, малюнками, кресленнями, формулами тощо), однак універсальним засобом вираження думки є мова. У мові людина фіксує свою думку і завдяки цьому має можливість піддавати її аналізу як поза його лежить об’єкт. Мова служить засобом розуміння не тільки чужих, але й своїх власних думок.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 244.