Мотиви (Подопригора)

МОТИВИ [фр., од. ч. motif, від лат. moteo — рухаю] — спонукання до діяльності, пов’язані із задоволенням певних потреб; сукупність внутрішніх психологічних умов, що викликають, направляючих і керуючих людськими діями і вчинками. Об’єкт потреби, відбиваючись у голові людини і спонукаючи до діяльності, виступає в якості мотивів, які передбачають більш чи менш усвідомлену мету дії. Ставлення мотивів до мети дії виражає сенс діяльності. Таким чином, мотиви не тотожні цілям дії, утворюючи з ними єдність. Одні і ті ж мотиви породжують різні за цілями дії, подібні можуть викликатися різними мотивами.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 243.