Мортидо (Подопригора, 2013)

МОРТИДО — за Фрейдом, потяг до смерті, агресивне потяг і енергія цього потягу, є одним з найбільш істотних моментів психічного життя. Термін «Мортидо» був легітимований у 1936 р. австро-американським психоаналітиком П. Федерном (1872-1950). В психоаналізі мортидо покладається аналогічним лібідо і належить інстинкту смерті. (Згідно з Фрейдом, «ми прийшли до необхідності розрізняти два види інстинктів: ті, які прагнуть привести живі істоти до смерті, та інші, сексуальні інстинкти, які вічно прагнуть до оновлення життя і досягають цього».) Незважаючи на те, що сучасні біологічні спостереження не підтверджують існування мортидо, даний концепт становить значущий фрагмент теорій агресії, трактують останню як проекцію вродженого саморуйнівної потягу людей. Поняття «Мортидо», як і пов’язане з ним «деструдо», так і не закріпилося в широкому дисциплінарному обороті.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 242-243.