Монотеїзм (Подопригора)

МОНОТЕЇЗМ [грец. …— єдиний і … — Бог] — форма релігійного вірування, шанування єдиного Бога, єдинобожність, на відміну від політеїзму — багатобожжя. До монотеїстичних релігій зазвичай відносять християнство, іудаїзм та іслам. Поняття монотеїзм умовно і відносно, так як по суті жодна з релігій не є послідовно монотеїстичної: у християнстві, наприклад, поряд з культом єдиного Бога існують дуалізм Бога і сатани, культ ангелів, святих, демонів і т. д.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 241.