Монада (Подопригора)

МОНАДА [грец. … — одиниця] — термін, що вживається у філософії для позначення найпростішого елемента, неподільної частини буття. В ідеалістичних навчаннях монада наділяється духовної природою і є антиподом матеріального атома. Сам термін «Монада» спочатку вживався не тільки у філософії, але і в математиці. В античній філософії поняття монада в різних значеннях зустрічається також у Экфанта, Аристотеля, Платона та інших мислителів. Як філософський термін поняття монада в епоху Відродження було введено Миколою Кузанским. В цілісну філософську систему вчення про монаде (монадология) було розвинене Лейбніцем, одне з основних творів якого має однойменну назву «Монадология».

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 240.