Моисты

МОИСТЫ — представники одного з шести основних напрямів китайської філософії, засновником якого був Мо Ди (Мо-цзи). Виражаючи інтереси мелкособственнических шарів (ремісників, вільних селян, торговців), моисты виступали проти офіційної ідеології — конфуціанства, що стояв на варті інтересів правлячих класів. У V—III століття до н. е. моизм мав великий вплив у Китаї.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 239.