Апатриди

АПАТРИДИ (гр. а — не + patria — батьківщина) — особи без громадянства. Апатриди — це правовий стан, що характеризується відсутністю у особи громадянства будь-якої держави. Безгражданство може бути абсолютним і відносним.

Абсолютна безгражданство — безгражданство з моменту народження. Відносне безгражданство — безгражданство, що настало в результаті втрати громадянства. Безгражданство являє собою правову аномалію. Держави борються з ним, прагнучи обмежити його.

Правове становище апатридів визначається внутрішнім законодавством держави, на території якої вони проживають. Всі держави зобов’язані поважати основні права людини і відповідно з цим забезпечити для осіб без громадянства відповідний режим. У кожній державі він, однак, має свої особливості. У Росії статус осіб без громадянства по суті прирівнюється до статусу іноземців, за винятком одного моменту: іноземне дипломатичне представництво не має права надавати їм захист. Як і іноземці, вони не несуть військового обов’язку і не володіють виборчими правами, на них поширюються ті ж професійні обмеження, що і на іноземців.

Статус апатрида був встановлений в 20-х роках XX століття Лігою Націй для великого числа біженців після першої світової війни. Є дві багатосторонні конвенції, присвячені особам без громадянства: Конвенція про статус апатридів 1954 року та Конвенція про скорочення безгромадянства 1961 року. Їх метою є встановлення на території держав-учасників певного режиму для осіб без громадянства.

Докази наявності або відсутності громадянства визначається внутрішнім законодавством, що встановлює які документи і факти можуть служити доказом наявності у особи громадянства тієї чи іншої держави. Згідно закону про громадянство Росії від 5 червня 2002 року документом, що підтверджує громадянство, є насамперед паспорт, а до його отримання — свідоцтво про народження. Доказом може служити і інший документ, що містить вказівку на громадянство особи.

У багатьох зарубіжних країнах, у першу чергу в тих, де немає внутрішніх паспортів, існує судова процедура з’ясування громадянства.

Див.: Біпатриди, Громадянство.

Тавадов Р. Т. Етнологія. Сучасний словник-довідник. М., 2011, с. 30-31.