Модернізація

МОДЕРНІЗАЦІЯ — процес переходу від традиційного суспільства, яке ототожнюється головним чином з соціальними відносинами патріархально-феодального типу, до сучасного суспільства індустріального капіталістичного типу. Модернізація — цілісне оновлення суспільства. Теорії модернізації з’явились в 1950-х роках, коли суспільствознавці аналізували ті перетворення, які відбувалися в доіндустріальних, аграрних та інших, наприклад, колоніальних і залежних, товариства. Рух коммунитарных типів соціальності до капіталістичних економічних і політичних систем привело до ідеалізації Заходу з його науково-технічними і технологічними досягненнями, демократичними і культурними традиціями. Основні ознаки модернізації: зростання можливостей використання сучасної технології в ключових галузях матеріального виробництва, розширення форм споживання, створення соціальних, політичних і культурних умов для розвитку нового виробництва. Разом з тим модернізація не тільки захоплює виробничу діяльність, але виражається також у нових типах духовності.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 238-239.