Концепція модернізації

КОНЦЕПЦІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ — один із змістовних аспектів концепції індустріалізації, а саме — теоретична модель семантичних та аксіологічних трансформацій свідомості та культури в контексті становлення індустріального суспільства. Паралельна концепції індустріалізації, що розглядає процес перетворення традиційного аграрного суспільства в індустріальне з точки зору трансформації системи господарства, технічного оснащення і організації праці. Ранніми аналогами концепції модернізації з’явилися ідеї про змістовної трансформації соціокультурної сфери в контексті переходу від традиційного до нетрадиційного суспільству, висловлені у різних філософських традиціях (Е. Дюркгейм, Маркс К., Ф. Теніс, Ч. Кулі, Р. Мейн).

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 238.