Модель (Подопригора, 2013)

МОДЕЛЬ [фр. modele, від лат. modus — зразок] — умовний образ (зображення, схема, опис тощо) якого-небудь об’єкта (або системи об’єктів). Служить для вираження відношення між людськими знаннями про об’єкти і цими об’єктами; поняття моделі широко застосовується в семантиці, логіки, математики, фізики, хімії, кібернетики, лінгвістики та інших науках (головним чином технічних) і їх додатках в різних, хоча і тісно пов’язаних між собою, сенсах.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 238.