Безліч

БЕЗЛІЧ — поняття математики і логіки, що виражає зазвичай той же (або майже те ж, що й поняття класу (в певній формі відмінність між цими поняттями проводиться іноді у зв’язку зі спеціальної проблематикою і термінологією теорії множини). Оскільки, однак, у логічних підставах математики зазвичай користуються терміном «Безліч», аналіз глибоких труднощів, викликаних розглядом множини (конкретних або абстрактних) предметів (званих елементами множини), пов’язаний в методології наукового дослідження саме із застосуванням терміна «безліч».

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 237.