Теорія множин

МНОЖИН ТЕОРІЯ — математична теорія, предметом вивчення якої є множини. Множин теорія зіграла видатну роль у вивченні ідеї нескінченності, дуже важливою для математики, логіки і гносеології. Основний зміст так званої класичної М. т. було розроблено Р. Кантором в останній третині XIX ст. В термінах теорії Множин вдалося побудувати майже всю сучасну математику. З 1900-х рр.., у зв’язку з відкриттям парадокси у теорії Множин і логіки, розпочався й досі триває етап посиленого логічного аналізу основних понять М. т.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 236-237.