Багатозначна логіка

БАГАТОЗНАЧНА ЛОГІКА — область сучасної логіки, що охоплює логічні числення (числення висловлювань і предикатів), в яких висловлювань приписується будь-яке кінцеве (більше, ніж два) або нескінченну безліч значень істинності. У багатозначною логікою досліджуються також властивості цих обчислень (незалежність основних функцій, повнота тощо) і відносини між ними.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, с 236.