Плутократія (КПС, 1988)

ПЛУТОКРАТІЯ (від лат. plutokratia, від plutos — багатство та kratos — сила, влада) — 1) (букв.) влада багатих, панування грошей; 2) політичний лад, при якому державна влада в країні належить представникам найбільш багатих слові суспільства.

Короткий політичний словник. Видання п’яте, доповнене. М., Политиздат, 1988. с. 322