Містика (Подопригора)

Середньовічна МІСТИКА — релігійно-філософські течії, які на противагу, наприклад, схоластиці бачили шлях осягнення Бога не в логіці і міркуванні, а в сверхразумном спогляданні і почутті. Теоретичним джерелом середньовічної містики як на Заході, так і на Близькому Сході стали релігійно-містичні концепції, головним чином неоплатонізму, які досягли величезного впливу в епоху кризи рабовласницького суспільства на кінець античності.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 233.