Естетика (Подопригора)

ЕСТЕТИКА [грец. … — чуттєвий]— філософська дисципліна, що має своїм предметом область виразних форм будь-якої сфери дійсності, даних як самостійна і почуттєво сприймається цінність. Термін «Естетика» вперше зустрічається в А. Баумгартена для позначення «науки про чуттєве знання», яка в якості «нижчої теорії пізнання» повинна була доповнити логіку Вольфа. У цьому ж сенсі Кант називає «Естетика» наукою про «правила чуттєвості взагалі». Однак поряд з цим від Баумгартена ж йде вживання терміна «Естетика» для позначення філософії художньої творчості, яке закріплюється в «Лекціях з естетики» Гегеля. Естетика довгий час розвивалася переважно як філософія прекрасного. Проте в даний час таке визначення представляється недостатньою, оскільки прекрасне є лише різновид естетичного поряд з такими модифікаціями, як піднесене, нице, трагічне, комічне, потворне, іронія, гумор, гротеск і т. д.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 549.