Ентропія (Подопригора)

ЕНТРОПІЯ [грец. … — поворот, перетворення] — функція стану термодинамічної системи, що характеризує напрям протікання мимовільних процесів у цій системі і є мірою їх незворотності. Поняття ентропія введено в 1865 р. Клаузиусом для характеристики процесів перетворення енергії; у 1877 р. Л. Больцман дав йому статистичне тлумачення. За допомогою поняття ентропія формулюється другий початок термодинаміки: ентропія термоізольовані системи завжди тільки збільшується, тобто така система, надана самої собі, прагне до теплового рівноваги, при якому Е. максимальна.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 544.