Мікрочастинки

МІКРОЧАСТИНКИ [грец. … — малий] — частинки дуже малої маси (зокрема, нульовий), для руху і взаємодії яких істотна дискретність (атомізм) дії. До мікрочастинок відносяться елементарні частинки, атомні ядра, атоми, молекули, квазічастинки. Динаміка мікрочастинок досліджується квантової механікою; властивості великих колективів мікрочастинок — квантовою статистикою; перетворення елементарних мікрочастинок — їх народження і анігіляція — квантової теорії поля. Квантова теорія була створена у процесі подолання обмеженості і недостатності понять класичної фізики про матеріальні частинки, їх рух і взаємодії; про фізичних полях, що зв’язують частинки один з одним; про системи частинок — атомах, молекулах, макроскопічних тілах.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 231.