Механіцизм (Подопригора)

МЕХАНІЦИЗМ — односторонній метод пізнання і відповідний йому світогляд, що грунтується на уявленні, ніби механічна форма руху є єдино об’єктивна. Послідовне проведення цього погляду призводить до заперечення якісного різноманіття явищ у природі і суспільстві, до подання про різноманіття як про лише суб’єктивною ілюзії. Більш широко механіцизм розуміється як взагалі метод «відомості» складних явищ до більш простих складових, метод розкладання цілого на частини, неспецифічні для даного цілого (на біологічні відносини, коли мова йде про соціальних явищах; на фізико-хімічні, коли мова йде про біології; і т. д.). Однак, наприклад, той факт, що стійкість органічних молекул пояснюється з допомогою квантовомеханических законів руху, не може служити підставою для висновку, що біологія зводиться до квантової механіки та не має своїх специфічних закономірностей.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 230.