Традиція (Подопригора)

ТРАДИЦІЯ [лат. traditio — передача, переказ] — в соціології механізм відтворення соціальних інститутів і норм, при якому підтримання останніх обґрунтовується, узаконяется самим фактом їх існування в минулому; термін встановлення та норми, які відтворюються подібним чином (національна традиція). Традиційні дії і відносини орієнтовані не на досягнення Певної мети (що характерно для раціонального дії) і не на реалізацію спеціально зафіксованої норми, але на повторення минулого зразка. (Доцільність, функціональність традиції, що забезпечує підтримку певного соціального ладу і норм, зазвичай не усвідомлюються.) Традиційно відтворювані елементи культури складають звичаї (іноді в літературі звичай і традиції не розрізняються).

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 452.