Метод принципів

МЕТОД ПРИНЦИПІВ — один з методів побудови фізичних теорій, при якому фізична теорія розгортається як система математично виведених наслідків з невеликої групи безпосередньо констатируемых і належним чином узагальнених досвідчених фактів («принципів»). Останні приймаються як не потребують пояснень.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 228.