Тоталітаризм (Подопригора, 2013)

ТОТАЛІТАРИЗМ [фр. totalitarisme, від лат. totaliter — цілком, весь] — 1) форма держави, що відрізняється повним контролем над усіма сферами життя суспільства, фактичною ліквідацією конституційних прав і свобод, репресіями щодо опозиції та інакодумців; тоталітарні режими існували в Радянському Союзі, фашистської Німеччини, маоїстському Китаї, комуністичної Кампучії та інших країнах; 2) сукупність поглядів на державу як на вище благо, гіпотеза про користь тотального державного втручання (у економіку, культуру, освіту тощо); змикається з этатизмом і авторитаризмом.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 450.