Метод (Подопригора, 2012)

МЕТОД [грец. μέθοδος — шлях дослідження, пізнання, теорія, вчення] — форма практичного і теоретичного освоєння дійсності, що виходить із закономірностей руху досліджуваного об’єкта; система регулятивних принципів перетворюючої, практичної чи пізнавальної, теоретичної діяльності. Наприклад, у виробництві — система прийомів виготовлення певних виробів; у педагогіці — система виховних та освітніх засобів; в науці — способи дослідження й викладу матеріалу; в мистецтві — прийоми художнього відбору, узагальнення матеріалу, оцінки дійсності з позицій певного естетичного ідеалу і втілення відображеної дійсності в образи мистецтва.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 227.