Теорія ігор (Подопригора, 2013)

ТЕОРІЯ ІГОР — теорія математичних моделей прийняття рішень в умовах невизначеності, коли приймає рішення суб’єкт («гравець») має інформацію лише про безліч можливих ситуацій, в одній з яких він насправді перебуває, про безліч рішень («стратегій»), які він може прийняти, і про кількісну міру того «виграшу», який міг би отримати, вибравши в даній ситуації дану стратегію. Теорія ігор є природним розвитком теорій рішення екстремальних завдань в умовах ймовірностей, статистичної невизначеності.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 442-443.