Тіло (Подопригора)

«ТІЛО» — термін традиційного естетичного і соціо-гуманітарного знання, отримує іманентний категоріальний статус в понятійному комплексі філософії постмодернізму. У контексті встановлення постмодерну на подолання традиціоналістських підстав європейського «метафізичного» мислення (противоположенность суб’єкта і об’єкта, пафосний гносеологизм, гіпотеза про якісній неоднорідності і эшелонированности даних людського досвіду) «Тіло» виступає як пакетне поняття, центруючий на собі ряд значущих цінностей.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 439.