Метамова (Подопригора, 2013)

МЕТАМОВА — поняття сучасної логіки, що використовується при дослідженні мов різних логіко-математичних числень і природничих мов, при описі взаємин мов різного рівня» і при характеристиці відносини між цими мовами і описуваними з їх допомогою предметними областями. Метамова називається мова, на якому відбувається розгляд будь-якої іншої мови, вивчення будови висловів цієї мови, доказ теорем про його дедуктивних властивостях і про ставлення його до інших мов і т. д.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 227.