Текстуальні стратегії

ТЕКСТУАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ — в межах семіотичних теорій інтерпретативного співпраці — системи приписів, адресовані читачеві, образ і модель якого формуються текстом незалежно від задовго до емпіричного процесу читання. Ст. Ізер, один з представників рецептивної естетики, розуміє під текстуальної стратегії сукупність конвенцій і процедур читання, текст встановлює для читача, причому мова йде про тих конвенціях, які прийняті, і таким чином стає можливим співробітництво читача і тексту. Функція текстуальних стратегій полягає в актуалізації соціальних норм та літературних алюзій, до яких текст відсилає. При цьому текстуальні стратегії організують як текстовий матеріал, так і умови, за яких цей матеріал починає комунікувати зі своїм читачем.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 438.