Творчість (Подопригора)

ТВОРЧІСТЬ — діяльність, яка породжує щось нове, ніколи раніше не колишнє. Діяльність індивіда може виступати як творчість у будь-якій сфері: наукової, художньої, виробничо-технічної, господарської, політичної та ін. — там, де створюється, відкривається, изобретается щось нове. Розглядати творчість можна у двох аспектах: психологічному і філософському. Психологія творчості досліджує процес, психологічний «механізм» здійснення акту творчості як суб’єктивного акту індивіда. Філософське розгляд творчості передбачає відповіді на питання, як взагалі можливо творчість як породження нового, який онтологічний сенс акту творчості. У різні історичні епохи філософія по-різному відповідала на ці питання.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 436.