Текстологія

ТЕКСТОЛОГІЯ — літературознавча дисципліна (область філології), досліджує твори писемності з метою виявлення їх походження та визначення спотворень, внесених переписувачами, редакторами, цензурою; методи дослідження історії тексту, що склалися в філологічної текстології, використовуються також музичної текстології, вивчає з тією ж метою музичні твори.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 438.