Текст (Подопригора)

ТЕКСТ — в загальному плані зв’язкова і повна послідовність знаків. Проблема тексту, виникаючи на перетині лінгвістики, поетики, літературознавства, семіотики, починає активно обговорюватися в гуманітарному пізнанні 2-ї половини XX ст. В центрі уваги полеміки виявилася проблема розкриття ресурсів смыслопорождения, або трансформації значення знакових макрообразованиях, що супроводжується визнанням некоректності або недостатності денотации в якості основної моделі значення.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 437.