Дольник

ДОЛЬНИК — вид віршування, що спирається на певний принцип ритмометрической організації, пов’язаний з використанням постійного наголошеного складу і з перемінним кількістю ненаголошених складів. У дольника існує ще одне позначення, яке застосовується значно рідше — «паузник».

Гур’єва Т. Н. Новий літературний словник / Т. Н. Гур’єва. – Ростов н/Д Фенікс, 2009, с. 88.