Факторний аналіз

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ, факториальный аналіз — один з методів математичної обробки даних дослідження масових сукупностей. При факторному аналізі ці дані зводяться у кореляційні матриці, на яких визначаються детермінанти («чинники»), що лежать в основі кореляцій між сопоставляемыми змінними.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 466.