Сюжет (Подопригора)

СЮЖЕТ — спосіб організації класично понятого твору, в якому модельована подієвість вибудовується лінійно, тобто розгортається з минулого через сьогодення у майбутнє (при можливих ретроспективах), і характеризується наявністю іманентної логіки, що знаходить своє вираження в так званому «розвитку сюжету». В цьому відношенні лінійний сюжет може бути зрозумілий як спосіб ігнорування, за допомогою нормативної одиничності «авторського голосу», всіх інших «альтернативних голосів» (Дж. А. Хьюджес). На відміну від класичної традиції, в сучасному літературному мистецтві твір поступається місце конструкції, гештальтно-організаційні характеристики якої принципово відрізняються від традиційних і не припускають сюжетності, що відповідає загальній постмодерністської установки на відмову від ідеї іманентності сенсу тексту, об’єкту і світу в цілому.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 433.