Мегамашина

МЕГАМАШИНА — поняття, вживане для позначення знеособленою, технократически оптимізованої, гранично централізованої організації, зливала в єдине ціле у якості рівнозначних компонентів машини (механізми) і працюють при них людей (Л. Мемфорд). Тільки за допомогою свідомого винаходу таких високопотужних мегамашин, складених з людських і гарматних частин, могли бути здійснені, часто протягом життя одного покоління, колосальні інженерні споруди на кшталт пірамід у Стародавньому Єгипті. Така Мегамашина являє собою, по суті, винахід соціальної організації нового типу, ієрархічно соподчиняющейся єдиного тоталітарного центру, втіленому у верховному правителя, якому абсолютно підпорядковані політичні, економічні, військові та бюрократичні компоненти. Технічні засоби, використовувані такий Мегамашиной, стають «мегатехникой», на відміну від звичайної техніки, використовуваної аж до останніх десятиліть в промисловому та аграрному виробництві. На відміну від машин індустріального суспільства, є трудосберегающими пристроями, Мегамашина давнину була трудоиспользующим пристроєм, бо економія праці в ній не грала ніякої ролі. Мегамашина являє невидиму структуру, соціальну піраміду, складену з живих людських елементів, кожному з яких призначаються певна посада, роль і завдання, але всі вони підпорядковані бюрократизованої системи управління з єдиного центру, що володіє абсолютною владою.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 221-222.