Накладні витрати

НАКЛАДНІ ВИТРАТИ, непрямі витрати — витрати, що супроводжують, супутні основного виробництва, але не пов’язані з ним безпосередньо, не входять у вартість праці і матеріалів. Це витрати на утримання та експлуатацію основних засобів, управління, організацію, обслуговування виробництва, відрядження, навчання працівників і так звані непродуктивні витрати (втрати від простоїв, псування матеріальних цінностей та ін). Накладні витрати включаються в собівартість продукції, витрати її виробництва і обігу.

Райзберг Б. А. Сучасний соціоекономічний словник. М., 2012, с. 293.