Субсидіарний

СУБСИДІАРНИЙ [лат. subcidiarius] — 1) резервний, допоміжний, додатковий (до раніше взятим на себе зобов’язанням); субсидіарна відповідальність — зобов’язання фірми або організації повернути кредити й сплатити податки навіть у випадку руйнування (для цього створюється резервний фонд); 2) відноситься до субсидії; субсидіарний договір — договір, що полягав у XVIII столітті французької або англійської Ост-Індської компанією з правителем якогось індійського князівства; за умовами таких договорів компанії надсилали війська для захисту князівств від ворогів, а князівства видавали субсидію на утримання цих військ і впадали в залежність від компаній.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 428-429.