Стиль наукового мислення

СТИЛЬ НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ — історично сформована сукупність методологічних регулятивів, ідеалів і норм науки, філософських принципів, які визначають зміст і спрямованість змін науки на історично-конкретному етапі її розвитку. Поняття «Стиль наукового мислення» (СНМ), поряд з поняттями «парадигма», «науково-дослідницька програма», «тема», «філософські основи науки», «базові моделі знання» та інші, відноситься до ряду засобів метатеоретичного дослідження структури і динаміки науки.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 424-425.