Стиль (Подопригора, 2013)

СТИЛЬ [фр. style, від лат. stilus, stylus від ін-грец. … — паличка] — 1) у давнину загострений стрижень з кістки, металу або дерева, яким писали на воскових дощечках або на бересті; протилежний тупий кінець служив для стирання написаного; 2) сукупність засобів художньої виразності, творчих прийомів, що використовуються в якому-небудь напрямку літератури і мистецтва в певну епоху, конкретним автором або в конкретному творі, наприклад архітектурний стиль бароко; 3) сукупність особливостей слововживання; різновид мови, що використовується в побуті, діловому спілкуванні, науці чи іншій галузі; 4) індивідуальні особливості чий-небудь мови; 5) традиція літочислення — старий стиль (юліанський календар), новий стиль (григоріанський календар) і ін

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 424.