Апартеїд (Тавадов, 2011)

АПАРТЕЇД (на мові африкаанс apartheid — роздільне проживання) — політика жорсткої расової дискримінації, сегрегації та гноблення, проведена до 90-х рр. правлячими колами ПАР стосовно передусім чорношкірого африканського населення, а також стосовно «кольорових» і переселенців з Азії, зокрема індійців. Вперше це слово було використане в південноафриканській пресі в 1943 р. Основу апартеїду становить ряд законодавчих актів, прийнятих після приходу до влади в країні в 1948 р. Націоналістичної партії («Про розселення по расовим групам»; «Про окреме представництво» тощо).

Основними принципами А. були: збереження в чистоті і недоторканності білої раси; твердження про те, що південноафриканське населення, що складається з білого, чорношкірого (банту) і кольорового населення, не може бути інтегрована в єдине суспільство з рівними для всіх його громадян правами; спроба представити поділ не як дискримінацію, а як «турботу» про законне право на самовизначення для кожної этнорасовой групи і прагнення запобігти зіткнення і тертя між білими і небелыми. Система апартеїду передбачала поділ населення ПАР на чотири групи: білі, чорні (банту), кольорові і азіати, причому повнотою цивільних прав користувалися лише білі. Африканців змушували жити в резерватах (у 1959 р. перейменованих в бантустани), вони були позбавлені громадянських і політичних прав, отримували більш низьку заробітну плату, ніж білі.

Згідно биллю про бантустанах (1959), для більш ніж 20-мільйонного африканського населення ПАР була виділена територія, що становить лише 13% загальної площі країни. У той же час інша частина країни була закріплена за менш ніж 5 млн. білих жителів. Спроби корінного населення добитися зрівняння в правах з білими нещадно придушувалися. Порушення роздільного проживання переслідувалося в кримінальному порядку. Африканці були позбавлені права голосу і права бути обраними в центральний парламент, який володів законодавчою владою на території всієї країни, включаючи бантустани.

Міжнародне право визнає апартеїд злочином проти людства, який створює серйозну загрозу міжнародному миру і безпеці. Прийнята ООН Міжнародна конвенція про припинення злочину апартеїд і покарання за нього (1973) передбачає міжнародну кримінальну відповідальність незалежно від мотиву та місця перебування осіб — членів організацій і установ та представників держав, винних у вчиненні апартеїду. Конвенція відносить до апартеиду: позбавлення членів расової групи права на життя і свободу особистості; навмисне створення для расової групи життєвих умов, розрахованих на повне або часткове фізичне знищення; будь-які заходи, що обмежують участь членів расової групи в політичній, соціальній, економічній та культурного життя країни; будь-які заходи, у тому числі законодавчого характеру, спрямовані на поділ населення за расовою ознакою допомогою створення ізольованих резервацій і гетто для членів расової групи, заборона змішаних шлюбів між членами різних расових груп і т. п.

Див.: Джимкроуизм, Дискримінація національна, расова Дискримінація, Расизм, Сегрегація.

Тавадов Р. Т. Етнологія. Сучасний словник-довідник. М., 2011, с. 29-30.