Спосіб виробництва (Подопригора)

СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА — поняття, що фіксує існування суспільного виробництва в історично певних конкретних формах, в рамках яких здійснюються не тільки відносини між людьми, але і їх ставлення до природи. Ставлення людей до природи виражається в категорії продуктивні сили, ставлення людей один до одного фіксується категорією виробничі відносини. Єдність цих двох сторін є необхідною умовою існування будь-якого способу виробництва.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 419.