Культура (МВН)

КУЛЬТУРА, у самому загальному змісті – неспадкова (на відміну від генетичної) передача інформації від покоління до покоління через посередництво мови. Культура включає властиві тому чи іншому народу, племені або нації подання, артефакти і громадські інститути. В археологічному розумінні культура – власне матеріальна культура того чи іншого співтовариства, що виражається в залишках одночасних компонентів з подібними комплексами або наборами речей, виявлених у різних місцезнаходженнях.

Використані матеріали енциклопедії «Світ навколо нас».