Математична гіпотеза

МАТЕМАТИЧНА ГІПОТЕЗА — можлива зміна форми, виду, характеру рівняння, що виражає закон вивченої області явищ, з метою поширення його на нову, ще не вивчену область в якості властивого їй закону. Математична гіпотеза широко застосовується в сучасній теоретичній фізиці, але використовувалася і в класичній фізиці.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 220.